REFERENCE

V roce 2003 byla do Rádia North Music prodána jedna z licencí SMS serveru. Jednalo se o jednu z nejzatíženějších instalací (stovky zpráv denně).

V roce 2004 byla ve spolupráci s firmou AIRIX a Ing. Davidem Hofrem realizována modernizace a kompletní přeprogramování přístupového systému Oddělení evidence motorových vozidel Magistrátu města Zlína (na bázi PLC firmy AMiT, spol. s r. o.).

V roce 2013 byl realizován systém automatizovaného hlášení poruch strojů a jejich oprav ve firmě TON a. s. Byl vyvinut Java applet, který byl následně nainstalován do mobilních telefonů pracovníků údržby. Slouží pro komfortní zadávání údajů o strojích a jejich poruchách a následné sestavení a odeslání SMS na server. SMS server příchozí zprávy zpracuje a uloží do stávající databáze firmy, čímž se šetří přes 8 h rutinní práce měsíčně (přepisování hlášenek do databáze).